OM VÅR UTLANDSHJÄLP

VI VILL FINNAS DÄR VI BEHÖVS

Reningsborg arbetar tillsammans med lokala hjälporganisationer i Polen, Moldavien, Serbien, Rumänien och eSwatini för att göra världen till en bättre plats.

De allra flesta människor har starka drivkrafter till att förändra sin situation men saknar  resurser och stöd. Genom transporter av varor och ekonomiskt stöd ger Reningsborg våra lokala partners i respektive land möjligheter att hjälpa till på plats.

Reningsborg har under många års tid kunnat förändra situationen för hundratals människor som lever i fattigdom, arbetslöshet och andra svårigheter. Tillsammans skapar vi framtidstro. 

▲ TILL TOPPEN

 

MOLDAVIEN

RENINGSBORG HJÄLPER UNGA I MOLDAVIEN

I Moldavien samarbetar Reningsborg med Beginning of Life, en organisation som genom en mängd olika projekt leder ett omfattande holistiskt arbete för att förebygga människohandel och förbättra utsatta människors livsvillkor.

 

Urban Youth Center

Beginning of Life bedriver ett stort arbete bland barn och unga både i skolan och på fritiden genom utbildning i livskunskap och en mängd ungdomsaktiviteter för att fånga upp barn i riskzonen, speciellt de som berövats föräldravård och står inför tung psykologisk och känslomässig instabilitet. Genom att använda en holistisk modell för utbildning och integration av ungdomar i utanförskap är målet att förändra framtidsutsikterna för barn och unga tillsammans med deras familjer och samhällen i Moldavien

 

Early Learning Center

Early Learning Center är en öppen förskola med föräldrautbildning och stöd till ensamstående mammor och deras barn, med plats för ungefär 100 mödrar och deras barn. Ensamstående mammor har en svår situation i Moldavien och många barn saknar en trygg uppväxt. Kvinnorna som kommer hit har i många fall övergetts av sina män och pojkvänner på grund av att de blivit gravida. De är i stort behov av materiellt stöd och utbildning för ett bättre föräldraskap. Det pågår pedagogisk verksamhet för barnen samtidigt som mammorna deltar i Early Learning Centers program. Programmet hjälper mammorna till en större förståelse av både sig själva och sin föräldraroll, men ger dem också redskap för att kunna hjälpa sina barn. Undervisningen varvas med praktisk tillämpning tillsammans med barnen. Familjerna får även matpaket och juridisk hjälp vid behov.


PAS- Psychological Art Studio

Psychological Art Studio är utformat för att öka emotionell, psykisk och socialt välbefinnande för människor som kämpar med smärta, rädsla, ångest och andra konsekvenser av traumatiska upplevelser i sina liv. Genom konstterapi och psykologsamtal får deltagarna hjälp att bearbeta sina trauman, men får också hjälp och stöd att återfå hopp och värdighet för att kunna gå vidare i livet. Terapin har tre inriktningar: konst, keramik och hantverk. En del av de saker som görs på centret säljs i Beginning of Lifes butik ”ArtStory” och blir till inkomst för deltagarna. Även Reningsborgs butiker och Café au Thé säljer produkter från ArtStory.

 

INTRESSANTA LÄNKAR FÖR ATT LÄSA MER: 

Beginning of Life

Art Story Facebook

 

FILMER FRÅN BEGINNING OF LIFE


FAKTARUTA

Moldavien är Europas fattigaste land. En stor del av den arbetsföra befolkningen lämnar landet för att söka arbete utomlands, de flesta illegalt. Många hamnar i människohandel och andra utsatta situationer. Över 30% av Moldaviens barn är i någon mening föräldralösa då föräldrarna lämnat sina barn till barnhem, grannar eller andra familjemedlemmar flera år i taget för att försörja sig utomlands. Bristen på framtidsutsikter har skapat en nationell trend bland unga människor i Moldavien, att lämna landet till vilket pris som helst.

 

STÖD ARBETET I MOLDAVIEN

Skänka pengar eller bli månadsgivare? Skänk valfritt belopp till vårt 90-konto Plusgiro: 90 06 93-3 eller Swish: 123 900 69 33 och markera insättningen med Moldavien. Du kan även bli månadsgivare och bidra med en fast summa varje månad genom att trycka här


 

POLEN

RENINGSBORG HJÄLPER FUNKTIONSHINDRADE I POLEN

Reningsborg stödjer tre Second Hand-butiker i Polen, i städerna Posnan, Przemysl och Zbaszyn. Funktionshindrade ungdomar som i vanliga fall har mycket svårt att få arbete i Polen, arbetstränar i butikerna. Några av dem har även fått fast anställning, de andra får hjälp och stöd att komma vidare i arbetslivet.

Second Hand-butikerna är populära och lastbilar transporterar regelbundet varor till butikerna från Reningsborg. Ett hundratal volontärer hjälper till med försäljning och socialt engagemang. Det ekonomiska överskottet går bland annat till en särskola, särskilt stöd för autistiska barn samt till en förening som hjälper barnhemsbarn vidare till fosterhem.

FAKTARUTA

Polen har sedan 1990-talet, då landet blev en demokrati, fått allt bättre ekonomi och levnadsstandard. Trots detta är många fortfarande fattiga och arbetslösa. Speciellt svårt är det för personer med fysiska eller psykiska funktionhinder. De har stora svårigheter att delta i det polska samhället och få den hjälp de behöver.

STÖD ARBETET I POLEN

Vill du stödja arbetet i Polen? Skänk valfritt belopp till vårt 90-konto PG: 90 06 93-3 eller Swish: 123 900 69 33 och markera insättningen med "Polen". 


 

RUMÄNIEN

RENINGSBORG HJÄLPER ROMSKA FAMILJER I RUMÄNIEN

Reningsborg har sedan 1996 samarbetat med organisationen Networks som bedriver ett omfattande hjälparbete i nordvästra Rumänien. Reningsborg stödjer Networks med både finansiella bidrag och varutransporter till deras secondhandbutik i byn Siria.

Hjälparbetet är främst riktat till den romska befolkningen eftersom det är en mycket utsatt grupp i Rumänien. Många av de romska familjerna lever i kronisk fattigdom och arbetslösheten är skyhög.
Networks arbetar i förortsghettona i staden Arad (Alfa och Checheii) samt i byn Siria. Här bedrivs både akut hjälparbete och långsiktigt arbete. Akuthjälpen består av exempelvis med mat-, kläd- och vedutdelning, husreparationer, medicin och läkarvård. För de långsiktiga insatserna är skola, utbildning och arbete avgörande faktorer. I dagsläget är cirka 250 barn och ungdomar inskrivna i läxhjälp- och skolaktiviteter. Networks bedriver flera arbetsskapande verksamheter ex genom läder- och textilproduktionen Dece samt ett omfattande växtodlingsprojekt.

Läs mer om DECE här

Läs mer om arbetet i Rumänien på Networks hemsida.

 

FAKTARUTA

Trots Rumäniens medlemskap i EU år 2007 är landet fortfarande ett av de fattigaste länderna i EU och ca 10% av befolkningen beräknas leva under fattigdomsgränsen. Rumänien har även den lägsta medellivslängden i EU. De flesta fattiga finns på landsbygden. Romerna är en utsatt minoritet med mycket begränsade försörjningsmöjligheter i landet på grund av de starka fördomarna.

 

STÖD ARBETET I RUMÄNIEN

Vill du stödja arbetet i Rumänien? Skänk valfritt belopp till vårt 90-konto BG: 900-6933 eller Swish: 123 900 69 33 och markera insättningen med Rumänien. Du kan även bli månadsgivare och bidra med en fast summa varje månad genom att trycka här


 

SERBIEN

ROMSKA BARN FÅR EN FRAMTID

Reningsborgs samarbetspartner Bread of Life startade sin verksamhet i Serbien under kriget på 1990-talet. Då handlade arbetet om akut hjälp i form av mat och kläder och har sedan fortsatt med mikrolån och hjälp till olika självhjälpsprojekt. Sedan 2004 har Bread of Life drivit förskola och läxhjälp för romska barn i Belgrad. Romernas situation i Serbien är väldigt utsatt och många barn går aldrig klart skolan. Bread of Lifes arbete för att hjälpa barn och unga att klara skolan är avgörande för att familjerna ska kunna bryta den onda cirkeln av fattigdom och få ett bättre liv. Romerna är en utsatt grupp som lever i fattigdom och utanförskap. Bread of Life går in och stöttar där samhällets sociala skyddsnät inte räcker till. Läs mer på Bread of Lifes hemsida HÄR.

 

FAKTARUTA

Serbien är ett land som är hårt drabbat av krig och inre konflikter sedan brytningen med federationen Jugoslavien under 1990-talet. Landet är sakta på väg mot en anslutning till EU men brottas med många svåra utmaningar som t.ex. hög arbetslöshet, åldrande befolkning och en utbredd korruption. Kriget raserade välfärdsystemet och speciellt sjukvården lider av stora brister. Pensionerna är låga och svåra att överleva på. Diskriminering gentemot minoritetsgrupper, framför allt romer, är också ett stort problem. Fattigdomen är utbredd och i krigens spår har en omfattande brottslighet vuxit fram med människohandel, smuggling och pengatvätt.

STÖD ARBETET I SERBIEN

Skänk valfritt belopp till vårt 90-konto PG: 90 06 93-3 eller Swish: 123 900 69 33 och markera insättningen med ”Serbien”. Du kan även bli månadsgivare och bidra med en fast summa varje månad genom att trycka här 


 

ESWATINI

RENINGSBORG HJÄLPER SKOLBARN I ESWATINI

Reningsborg stödjer två projekt i Eswatini; ett jordbruks- och ett frukostprojekt.
Family Unit Project (FUP) hjälper ett femtiotal familjer i den fattigaste delen av provinsen Hhohho i norra Eswatini. FUP utbildar familjerna i jordbruk, djuruppfödning, ekonomi m.m. och ger även mikrolån till grödor och gödning. Familjerna kan på detta sätt försörja sin familj och även sälja grödor och kycklingar på marknader i städerna. På detta sätt ges familjerna förutsättningar att ta sig ur fattigdomen.

 

Reningsborg stödjer två skolor med daglig frukost. I den stora skolan Maghubeleni går drygt 800 elever och den lilla skolan Emseni har ungefär 80 elever. De flesta av barnen kommer från fattiga byar och har lång väg till skolan, ofta utan något i magen. HIV är ett stort problem i Eswatini och många föräldrar har dött i AIDS och lämnat barnen föräldralösa. Cirka 40% av barnen bär själva på HIV och behöver näring för att medicinen skall verka. Tack vare skolprojektet får eleverna en näringsrik frukost varje morgon. Både skolresultaten och hälsan har förbättrats markant efter att skolfrukostarna infördes.

FAKTARUTA

I Eswatini är klyftorna djupa mellan rika och fattiga. Drygt två av tre invånare lever under den nationella fattigdomsgränsen. Runt 40 procent av befolkningen beräknas leva i extrem fattigdom och landet är ett av de länder i världen som har drabbats hårdast av hiv/aidsepidemin. Eswatini är Afrikas enda kvarvarande absoluta monarki, där kungen har i det närmaste oinskränkt makt. Fyra femtedelar av befolkningen i eSwatini livnär sig på jordbruk. Vanligast är små familjejordbruk på mark som formellt tillhör kungen. Den viktigaste grödan för hushållen är majs. Ett stort problem för bönderna är återkommande torka som leder till matbrist och hungersnöd.

STÖD ARBETET I ESWATINI

Vill du stödja arbetet i Eswatini? En frukost kostar 1 krona; för 100 kronor ger du därmed 100 barn frukost. Skänk valfritt belopp till vårt 90-konto BG: 900-6933 eller Swish: 123 900 69 33 och markera insättningen med Eswatini. Du kan även bli månadsgivare och bidra med en fast summa varje månad genom att trycka här