OM VÅR UTLANDSHJÄLP

 

Reningsborg har ett nära och långsiktigt samarbete med fem lokala hjälporganisationer i Polen, Moldavien, Serbien, Rumänien och Eswatini. Genom både transporter av varor och ekonomiskt stöd ger Reningsborg våra lokala partners i respektive land möjligheter att hjälpa till på plats.

På det sättet har vi tillsammans kunnat förändra situationen för människor som lever i fattigdom, arbetslöshet och utsatthet.

Tillsammans skapar vi framtidstro. 

 

▲ TILL TOPPEN

 

MOLDAVIEN

I Moldavien samarbetar Reningsborg med Beginning of Life (BOL), en organisation som genom en mängd olika projekt leder ett omfattande holistiskt arbete för att förebygga människohandel och förbättra utsatta människors livsvillkor. Sedan kriget i Ukraina bröt ut har BOL utökat sin verksamhet till att även omfatta ett stort hjälparbete bland ukrainska flyktingar.

Urban teens/youth

Beginning of Life bedriver ett stort arbete bland barn och unga både i skolan och på fritiden genom utbildning i livskunskap och en mängd ungdomsaktiviteter för att fånga upp barn i riskzonen, speciellt de som berövats föräldravård och står inför tung psykologisk och känslomässig instabilitet. Genom att använda en holistisk modell för utbildning och integration av ungdomar i utanförskap är målet att förändra framtidsutsikterna för barn och unga tillsammans med deras familjer och samhällen i Moldavien.

Varje vecka håller BOLs personal lektioner i livskunskap för 500 elever på två skolor i Chisinau-området. Dessa föreläsningar täcker ett brett spektrum av ämnen som relationer, droger, mobbning, kritiskt tänkande, internetsäkerhet med mera. De ger även utbildning till lärare och skolledning. 

Efter skolan inbjuds eleverna till fritidsverksamhet i BOLs lokaler för att få hjälp med läxor, spela brädspel och delta i fritidsaktiviteter. Målet med fritidsverksamheten är att engagera tonåringar att utveckla sina talanger och förmågor och uppmuntra till utbildning genom diskussioner, interaktiv träning, tematiska spel och andra aktiviteter. Över 120 tonåringar deltar i fritidsverksamheten och olika socialt inriktade evenemang på veckobasis per läsår.

För de äldre ungdomarna erbjuds kursen ”Way to Success”, där ungdomarna genom att få ökad förståelse för sig själv och andra vägleds till fortsatt yrkeskarriär och väg i livet. Efter ett första kurs-år kan man fortsätta i en ledarskapskurs där man får verktyg att bli en medkännande ledare som kan leda andra med respekt och jämlikhet utifrån sin personlighet och sina styrkor.

Efter avslutade kurser, uppmuntras eleverna att engagera sig i sociala aktiviteter som gynnar olika aspekter av samhället. De får prova på att arbetar i ett team och samarbeta för att förbättra livet för människor i sin omgivning.

Urban kids

Urban Kids Club är en öppen förskola med föräldrautbildning och stöd till ensamstående mammor och deras barn, med plats för ca 140 mödrar och deras barn per läsår. Barnen delas in i åtta olika ålders- och språkgrupper. Fokus ligger på den holistiska utvecklingen av barns personlighet inom fem olika områden - fysisk, känslomässig, intellektuell, social och andlig.

Lektionerna riktar sig inte enbart till barnen. Föräldrarna har ett betydande inflytande på barnets utveckling. Därför ges lektioner för både barn och föräldrar samtidigt. Programmet hjälper föräldrarna till en större förståelse av både sig själva och sin föräldraroll, men ger dem också redskap för att kunna hjälpa sina barn och får en god anknytning och bättre relation till barnet. Undervisningen varvas med praktisk tillämpning tillsammans med barnen.

Målet med "Urban Kids" är att bryta fattigdomscykler, exploatering och sårbarhet för utsatta familjer genom att erbjuda tidig barn- och föräldrautbildning som förbättrar föräldraskapsförmåga och stödjer kognitiv, social och emotionell utveckling genom lekbaserad inlärning. Det stärker också relationen mellan föräldrar och barn. Familjerna får även matpaket och juridisk hjälp vid behov.


Urban PAS- Psychological Art Studio

Psychological Art Studio (PAS) är utformat för att öka emotionell, psykisk och socialt välbefinnande för människor som kämpar med smärta, rädsla, ångest och andra konsekvenser av traumatiska upplevelser i sina liv. Genom konstterapi och psykologsamtal får deltagarna hjälp att bearbeta sina trauman, men får också hjälp och stöd att återfå hopp och värdighet för att kunna gå vidare i livet. Terapin har flera olika inriktningar: konst, hantverk, sand- och textilterapi som på olika sätt hjälper deltagarna att komma i kontakt med sina känslor och bearbeta sina upplevelser.

Art Story är ett av de projekt som använder dessa kreativa metoder för att ge möjlighet till unga kvinnor i riskzonen, ensamstående mammor och offer för sociala orättvisor att lära sig nya professionella färdigheter och bli självförsörjande. De saker som produceras säljs inom projektet säljs blir till inkomst för deltagarna.

Flyktingarbete

Sedan starten av flyktingkrisen till följd av kriget i Ukraina, har Beginning of Life inkluderat barn och ungdomar på flykt i sina olika program inom Urban Center. Volontärteam har även bedrivit utbildnings- och fritidsaktiviteter för mer än 450 flyktingbarn och tonåringar på ett av landets placeringscenter för flyktingar. Separata föräldra-barngrupper skapades för ukrainska flyktingfamiljer, 10 samtalsgrupper har skapats för att stötta flyktingar med PTSD, även individuella rådgivningstillfällen ges på regelbunden basis. 200 familjer får humanitärt bistånd bestående av matvaror och hygienprodukter, varje månad.

INTRESSANTA LÄNKAR FÖR ATT LÄSA MER: 

Beginning of Life

Beginning of Life facebooksida

Art Story Facebook

 

FILMER FRÅN BEGINNING OF LIFE


STÖD ARBETET I MOLDAVIEN

Skänka pengar eller bli månadsgivare? Skänk valfritt belopp till vårt 90-konto Plusgiro: 90 06 93-3 eller Swish: 123 900 69 33 och markera insättningen med Moldavien. Du kan även bli månadsgivare och bidra med en fast summa varje månad genom att trycka här


 

POLEN

Reningsborgs partner Nasz Dom i Polen skapar gemenskap, sammanhang och jobbmöjligheter för hundratals människor som hamnat utanför det polska samhället genom sina verksamheter. De arbetar med barn och vuxna med autism och andra funktionsvariationer, långtidsarbetslösa, fosterfamiljer och deras barn, hemlösa samt människor i missbruk och kriminalitet. Här får människor en plats och möjlighet att bidra på sina egna villkor.

Reningsborgs stödjer främst Nasz Doms tre secondhandbutiker. Secondhandbutikerna är populära och lastbilar transporterar varannan vecka varor till butikerna från Reningsborg. Varje transport innehåller en fullskalig butik i komprimerad form. En viktig del av arbetet i Nasz Doms butiker är att tillhandahålla arbetsträning och arbete för människor i utanförskap. Några har även fått fast anställning, de andra får hjälp och stöd att komma vidare i arbetslivet. Ett stort antal volontärer hjälper till med försäljning och socialt engagemang. Det ekonomiska överskottet går bland annat till en särskola, särskilt stöd för autistiska barn samt till en förening som hjälper barnhemsbarn vidare till fosterhem.

Nasz Dom driver också en farm med ett EU-finansierat program för ekologisk odling. Nasz Doms ekologiska trädgårdsodling ger personer inom autismspektrat en gemenskap, arbetsmöjlighet och inkomst. Här får de b.la. lärlingsutbildning och träning i sociala färdigheter utifrån sina förutsättningar. Odlingen bidrar även till matförsörjning genom en matbank.

 

STÖD ARBETET I POLEN

Vill du stödja arbetet i Polen? Skänk valfritt belopp till vårt 90-konto PG: 90 06 93-3 eller Swish: 123 900 69 33 och markera insättningen med "Polen". 


 

RUMÄNIEN

Reningsborgs samarbetspartner Networks bedriver ett omfattande hjälparbete i förortsghettot Checheii, utanför staden Arad, och i byn Siria i nordvästra Rumänien. Reningsborg stödjer Networks med finansiella bidrag och varutransporter till deras secondhandbutik i Siria. Hjälparbetet är främst riktat till den romska befolkningen. Många av de romska familjerna lever i kronisk fattigdom och arbetslösheten är skyhög.

Hjälp till självhjälp

En viktig del av arbetet med hjälp till självhjälp är att hjälpa familjer att få tillgång till de rättigheter och resurser de redan har och att utbilda dem i att använda dessa resurser. Det ger familjerna en möjlighet att lösa några av de problem de möter, som till exempel att förbereda trädgårdar för odling, borra brunnar och köpa utsäde, eller att hjälpa till med akuta husrenoveringar. Många har inte juridiska identitetshandlingar, vilket gör det omöjligt för dem att få tillgång till sociala förmåner eller att få ett jobb. De inte heller alltid medvetna om de rättigheter, förmåner, stöd och tjänster som finns tillgängliga från staten. Networks socialarbetare hjälper familjer med juridiska dokument och att få tillgång till rättigheter och tjänster.

Utbildning

Skola och utbildning är en avgörande faktor för att bryta generationer av fattigdom och utanförskap. I områdena där Networks arbetar har många vuxna aldrig gått i skolan och kan vare sig läsa eller skriva. Att sätta sina barn i skolan är ingen självklarhet. I Networks förskola får familjernas barn förbereda sig för skolan, lära sig att leka, att hålla en krita, att skapa, att ställa frågor och lyssna på svar. När barnen blir äldre och går i skolan får de hjälp av utbildade rumänska lärare och volontärer att göra sina läxor och få extra undervisning på Networks läxklubbar.
Äldre barn som vill att läsa vidare efter grundskolan kan få stipendium för att möjliggöra studierna.

Sociala företag

Ett arbete är en nyckel för att förändra en människa och en familjs livssituation. Ett arbete är mycket mer än en inkomst, det ger värdighet och självkänsla, gör det möjligt att ställa mat på bordet, köpa kläder till barnen och ved till vintern.
Networks driver odlingsprogram för de familjer som vill odla grödor och sälja. De har också en fem hektar stor vingård som ger säsongsarbete för familjer i området.
Networks sociala företag DECE ger människor utanför arbetsmarknaden möjlighet till ett arbete. Genom tillverkningen av högkvalitativa accessoarer och läderprodukter, skapar DECE produkter som är gjorda för att vara både vackra och funktionella, av hög kvalitet och miljövänliga material och metoder.

Läs mer om DECE här

Läs mer om arbetet i Rumänien på Networks hemsida.

STÖD ARBETET I RUMÄNIEN

Vill du stödja arbetet i Rumänien? Skänk valfritt belopp till vårt 90-konto BG: 900-6933 eller Swish: 123 900 69 33 och markera insättningen med Rumänien. Du kan även bli månadsgivare och bidra med en fast summa varje månad genom att trycka här


 

SERBIEN

Reningsborgs samarbetspartner Bread of Life startade sin verksamhet i Serbien under kriget på 1990-talet. Då handlade arbetet om akut hjälp i form av mat och kläder och har sedan fortsatt med olika självhjälpsprojekt. Sedan 2004 har Bread of Life drivit förskola och läxhjälp för romska barn i Serbiens huvudstad Belgrad. Projektet är utformat för att hjälpa barnen att gå färdigt grundskolan och integreras bättre i samhället. Romernas situation i Serbien är utsatt och många av barnen går aldrig klart grundskolan. Sedan starten har över 1 000 barn deltagit i Bread of Lifes program. Med verktyg som läxhjälp, förskola och olika aktiviteter som förbereder och hjälper barnens skolgång ger Bread of Life barn och familjer möjligheten att förändra sina liv.

Läs mer på Bread of Lifes hemsida HÄR.

 

STÖD ARBETET I SERBIEN

Skänk valfritt belopp till vårt 90-konto PG: 90 06 93-3 eller Swish: 123 900 69 33 och markera insättningen med ”Serbien”. Du kan även bli månadsgivare och bidra med en fast summa varje månad genom att trycka här 


 

ESWATINI

Reningsborg stödjer två projekt i Eswatini; ett frukostprojekt- och ett odlingsprojekt.

Näringsrika frukostar serveras varje dag till drygt 900 elever fördelat på två skolor, Maghubeleni och Emseni. Fattigdomen är omfattande i Eswatini, främst på landsbygden. De flesta barnen har en till två timmars promenad till och från skolan och det är inte ovanligt att skolmaten är de enda mål mat barnen får under hela dygnet.

HIV är ett stort problem i Eswatini och många barn är därför föräldralösa. Ungefär var tredje barn är själva smittade och behöver näring för att medicinen skall fungera. Både skolresultaten och hälsan har förbättrats markant efter att skolfrukostarna infördes. 

Odlingsprojektet är kopplat till Emseniskolan och involverar både skolan och byarna runtomkring. Skolpersonal och föräldrar får en gedigen jordbruksutbildning som inkluderar sådd, skörd, bevattning, djurhållning och ekonomi, under en tvåårsperiod för att inom en femårsperiod bli helt självförsörjande.

Både skolans frukost och lunch kommer i och med detta kunna kompletteras med grönsaker såsom majs, kål och spenat. I förlängningen kommer odlingsprojektet också att utökas med kyckling- och grisuppfödning.

Frukost- och odlingsprojektet är ett konkret steg i syfte att minska extrem fattigdom och stärka familjer i området.

STÖD ARBETET I ESWATINI

Vill du stödja arbetet i Eswatini? En frukost kostar 2 kronor; för 100 kronor ger du därmed 50 barn frukost. Skänk valfritt belopp till vårt 90-konto BG: 900-6933 eller Swish: 123 900 69 33 och markera insättningen med Eswatini. Du kan även bli månadsgivare och bidra med en fast summa varje månad genom att trycka här