1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
 

VÅR VISION

TILLSAMMANS SKAPAR VI FRAMTIDSTRO

 

VÄRDEGRUND

Reningsborg är en idéburen organisation. Vi är organiserade som en förening med många ideella insatser och vårt uppdrag är att finnas till för och stödja människor när de behöver en hjälpande hand i livet. Reningsborg vill kämpa för alla människors lika värde, bättre livsvillkor och en meningsfull tillvaro. Vi vill att varje människa vi möter ska utvecklas, växa, bli mer självständig och få mer inflytande över sitt eget liv.

Vi är övertygade om att vi är bäst tillsammans. Vi vill att det ska genomsyra allt vi är och gör. Vi tror att om vi tillsammans hjälps åt kan vi vara med och skapa en mänskligare och tryggare värld att leva i. Vi vill skapa möjligheter för människor att ge av sin tid och sitt engagemang. Vi vill samverka med privatpersoner, kyrkor, företag, organisationer och den offentliga sektorn. Vi vill i samarbete med andra vara en tydlig aktör i den sociala ekonomin i Göteborg. Vi vill vara delaktiga i att skapa ett hållbart samhälle; socialt, ekonomiskt och miljömässigt. 

Vi vill vara med och skapa framtidstro. Vi ser att fler och fler människor tappar tron om en ljus framtid och att känslan av hopplöshet växer. Därför blir vår största utmaning att hjälpa människor att hitta tron på framtiden igen och vi vill skapa egna verksamheter eller stödja/samverka med andra aktörer som gör detta möjligt. Vi vill prioritera verksamheter i Göteborg och utomlands som skapar möjligheter för unga att utvecklas genom socialt stöd, meningsfull fritid, utbildning och arbete. All verksamhet som riktar sig till barn och unga ska grunda sig i Barnkonventionen.

Reningsborg vilar på kristen grund. Vi vill möta människors andliga och själsliga behov. Att känna framtidstro kräver att man får tillbaka tron på sig själv, tron på andra och ibland även tron på Gud. Vi tror att relationer är grunden för all förändring, att möta människor med respekt, ödmjukhet och lyhördhet. Vi vill alltid finnas till hands för dem som har behov och frågor av andlig karaktär.

Som organisation ska vi alltid vara goda förvaltare av människors tid och gåvor. Vi ska vara professionella och kompetenta. Vi ska vara noga med att ha en sund och stabil ekonomi och vara transparanta och öppna i allt vi gör.

 

 

VÅR HISTORIA

DET VAR EN GÅNG...

...ett förfallet reningsverk som tornade upp sig som ett spökhus med gapande sönderslagna rutor. En igenvuxen tomt och stora unkna lokaler. Det var en förskräcklig syn: Hur skulle det kunna bli något av det här?

Tanken på en hjälporganisation med inriktning på arbetslösa ungdomar väcktes tidigt hos Ingemar Götestam, visionär och initiativtagare till Reningsborg. 80-talet var präglat av hopp och framtidstro men mot slutet av decenniet märktes en förändring. Arbetsmarknaden blev kärv, fler och fler ungdomar tvingades ut i bostads- och arbetslöshet. Något behövde göras. Ett boende och arbete i sund miljö med möjligheter att samtidigt hjälpa andra, skulle kunna ge dessa ungdomar en trygg och stadig grund i livet. Så föddes idén Reningsborg.

Den förfallna byggnaden hittades i Välenområdet och var fram till mitten av 1970-talet Västra Frölundas gamla reningsverk. Trots att det var så nedgånget och vandaliserat kunde Ingemar Götestam se att det fanns potential. 1992 tog Ingemar över byggnaden.

Ungdomar från alla håll anslöt och ville hjälpa till. Det började byggas och målas, lagas och inredas. När allt stod klart flyttade ungdomar in och en Second Hand-butik öppnades i nedersta våningen på Reningsverket. Strax därefter började hjälpsändningar skickas ner till Östeuropa. Reningsborg Hjälpande Händer hade startat och bollen började rulla...

...och det rullar fortfarande på.
Idag är Reningsborg en verksamhet som innefattar mycket mer än Second Hand-butiker och boende. Målet är dock detsamma nu som då: att skapa hopp och framtidstro, både i Göteborg och utomlands.

 

 

VÅRA AMBASSADÖRER

Robin & Bengan
Robin Rösehag är artist, sångare och skådespelare, 
Jonatan Bengtsson (Bengan) är pianist, låtskrivare och kapellmästare.

"Vi tackade ja till att bli ambassadörer först och främst för att vi tycker att Reningsborg gör så otroligt många bra saker. Att få chans till att vara ambassadör för något så bra får man nog bara en gång i livet. Den kraft, energi och värme som så ofta finns i det ideella arbetet och viljan att hjälpa andra sprider sig lätt och det är svårt att inte smittas och inspireras av det. I den energin vill vi vara och det är en ynnest att få möjlighet till det. I en värld där vi möts av så oerhört mycket negativ information, är det så själsligt välgörande att få en inblick i en verksamhet, där man känner att intentionerna är så goda och få se vad det leder till. “Framtidstro” är ett fantastiskt och stärkande ord i sammanhanget. Det ska bli spännande att sätta oss in mer i hur Reningsborg fungerar och vad vi kan göra för att bidra. Vad kan vi tillexempel göra mer med hjälp av musiken?

Robin & Bengan ger återkommande konserter på Reningsborgs musikcafékvällar som är mycket uppskattade och vi är väldigt glada att de vill fördjupa samarbetet med oss ytterligare. 

 

Emma Green är svensk höjdhoppare som tränat och tävlat på högsta internationella nivå i 15 år med flertalet pallplaceringar på internationella mästerskap bakom sig.
Camilla Kallin har varit ledare inom idrotten både nationellt och internationellt i närmare 30 år och 15 år som chef i olika organisationer däribland kommunen.

Tillsammans driver de företaget Green & Kallin som föreläser för både privatpersoner, företag och organisationer om ledarskap och att prestera med glädje.
Emma och Camilla hjälper Reningsborg med föreläsningar och ledarskapsutbildning. De sprider också information om Reningsborgs arbete i sina nätverk.

"För oss känns det både kul och en ära att få vara Reningsborgs ambassadörer. Eftersom vi båda köper och skänker saker till Reningsborg med jämna mellanrum, har vi fått ta del av alla härliga medarbetare och se hur äkta engagemanget är. Att nu få vara en del av detta fullt ut, känns fint för oss."

 

Pernilla Sandahl är musikpedagog och körledare som samarbetat med flertalet stora artister, däribland Peter Jöback och Frida Öhrn. Pernilla är delaktig i många av Reningsborgs event. Vi på Reningsborg är väldigt glada och stolta att Pernilla vill dela med sig av sin sång och musik och sitt stora engagemang.

"Jag och Reningsborg strävar mot samma mål. Jag vill bidra på mitt sätt genom musiken som är ett fantastiskt sätt för människor att mötas. I musikens kraft finns gemenskap, hopp och framtidstro. "

 

 
 

 

STADGAR

RENINGSBORGS STADGAR

Läs mer om våra stadgar HÄR.

 

INTEGRITETSPOLICY

Vi vill värna om din integritet och vill att du ska känna dig trygg med hur dina personuppgifter hanteras och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter.

Behandling av dina personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning, som syftar till att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter, framförallt din rätt till skydd av personuppgifter. Läs mer i vår Integritetspolicy

 

 

STYRELSE/VALBEREDNING

RENINGSBORGS STYRELSE

Camilla Wikland
Ordförande
E-POST

Frida Alexandersson
Ledamot
E-POST

Staffan Liewendahl
Ledamot
E-POST

Carina Zervakos
Vice ordförande
E-POST

Nakisa Khorromshabi
Ledamot
E-POST

Sofia Jerlov
Ledamot
E-POST

Anders Tenfält
Ledamot
E-POST

Mats Linde
Ledamot
E-POST

David Oest
Suppleant
E-POST

Anna Håkansdotter
Personalrepresentant
E-POST

 

RENINGSBORGS VALBEREDNING

Mia Börjesson
E-POST  

Ingrid Lindblad                                               
E-POST

 

 

 

 

LEDIGA TJÄNSTER

Är du intresserad av att arbeta hos oss är du välkommen med en intresseanmälan! Var vänlig att även ange om du är intresserad av timvikariat el. dyl.

Kontakta catarina.wiklund@reningsborg.se