1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
 

OM BARN OCH UNGA

RENINGSBORG VILL SKAPA FRAMTIDSTRO FÖR BARN OCH UNGA

Ett genomgående tema för våra åtaganden både utomlands och i Göteborg är att skapa möjligheter för unga att utvecklas genom socialt stöd, meningsfull fritid, utbildning och arbete.  All vår verksamhet grundar sig på barnkonventionen.

 

 

DÄCK OCH TVÄTT

RENINGSBORG JOBBAR FÖR EN TRO PÅ FRAMTIDEN

Reningsborg Däck och Tvätt är en verksamhet vars syfte är att skapa arbete och framtidstro för ungdomar i Västra Frölunda. Genom att tvätta ditt fordon hos oss kan vi tillsammans skapa möjligheter och framtidstro för dessa ungdomar. Gå in och boka direkt på Däck och tvätt

 

 

 

FRAMTIDSPÅR

MED CHANS ATT FÅ SLUTBETYG IGEN

Framtidsspår är ett samarbete mellan stadsdelar, folkhögskola/vuxenutbildning och olika organisationer med syfte att stödja unga vuxna att få behörighet till högskola och universitet.

Målgruppen för projektet är personer mellan 18-26 år som avbrutit sina gymnasiestudier och nu vill få en ny chans att få slutbetyg. Verksamheten bygger på folkhögskolepedagogik där varje elev får en individuell studieplan. Reningsborg stöttar ett antal ungdomar från Tynnered som läser på Framtidsspår.

 

 

TRYGGHETSVÄRD

Reningsborg har med Länsförsäkringar i Göteborg och Bohusläns hjälp anställt trygghetsvärdar på skolor i Frölunda och Lövgärdet. Trygghetsvärdens uppgift är att finnas på plats på skolan, i korridorerna, fritidsgården och på rasterna men också i klassrummen om det behövs. De samtalar med eleverna, hjälper till att lösa konflikter och lugna ner stämningen när det blir bråk. Den viktigaste uppgiften är att se eleverna och lyssna in deras behov. Samtalet står i fokus.

Tack vare detta samarbete har vi skapat en bättre arbetsmiljö på skolorna, ökat effektiviteten för lärande och förbättrat elevernas närvaro. Projektet har också bidragit till en större trygghet och ökat engagemang på skolan och gjort arbetet enklare för både elever och lärare. 

Länsförsäkringar har själva gjort en film om arbetet på Tynneredskolan. Filmen finns att se här

 

 

GÖTEBORG HOCKEY CLUB

Reningsborg är stolta samarbetspartner till Göteborg Hockey Club

"Göteborg HC bedriver ishockey och kälkhockey i Angered. GHC? värderingar bygger på alla människors lika värde och alla barns rätt till ett aktivt och lycklig liv. Vi vill arbeta för en positiv utveckling av vårt mångkulturella samhälle. GHCbrinner för jämställdhet och integration och vi ser fram emot ett långvarigt och mycket positivt samarbete med Reningsborg."

Läs mer här: https://goteborghc.myclub.se/

 

 

STADSDELSUTVECKLING I TYNNERED

Sedan januari 2023 driver vi en riktad satsning för att jobba långsiktigt med barn och unga i stadsdelen Tynnered. Planen är att följa dessa barn under en tioårs period framåt. Syftet är att skapa meningsfullhet, stärka hoppet och självkänslan och förbättra hälsan hos barnen i området. Reningsborg vill vara delaktiga i att möjliggöra för barn att må bra, klara skolan och komma ut i arbete eller vidare till högre studier. Satsningen bygger på ett starkt samhällsengagemang och är ett gemensamt initiativ mellan Reningsborg, Socialförvaltningen Sydväst och Destination Tynnered.

Frukostar

Måndag till fredag erbjuder vi frukost till samtliga elever på Vättnedalsskolan. Frukosten är viktigt både ur ett näringsperspektiv och ur ett socialt och relationsskapande sammanhang. Genom goda samtal skapar vi möjlighet att utveckla barnets relationer mellan varandra och till oss vuxna.

Fritidsklubb

Vi driver eftermiddagsaktiviteter en dag i veckan för elever i årskurs fem. Där skapas nya idéer och tankar som bygger delaktighet och inflytande. Arbetet är en pågående process där kreativa workshops blandas med roliga aktiviteter. Syftet med aktiviteterna är att öka barns egenmakt, stärka deras självkänsla samt skapa goda relationer och bygga framtidstro. 

Lägerverksamhet

Till sommaren planerar vi en stor lägerverksamhet för totalt 120 barn. Alla barn som går i årskurs fem på Vättnedalsskolan och Ängåsskolan kommer erbjudas plats på en veckas läger under lovet. Vi kommer utgå ifrån Reningsborgs lokaler i Frölunda. Under lägerveckan kommer aktiviteter inom idrott, kultur, teknik och hållbarhet att genomföras och vi planerar att avsluta veckan med en utflykt till havet och Rävholmen för friluftsliv och aktiviteter där.

Vill du veta mer om vår satsning i Tynnered? Kontakta: elisabeth.valinder@reningsborg.se