1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
 

OM BARN OCH UNGA

RENINGSBORG VILL SKAPA FRAMTIDSTRO FÖR BARN OCH UNGA

Ett genomgående tema för våra åtaganden både utomlands och i Göteborg är att skapa möjligheter för unga att utvecklas genom socialt stöd, meningsfull fritid, utbildning och arbete.  All vår verksamhet grundar sig på barnkonventionen.

 

 

DÄCK OCH TVÄTT

RENINGSBORG JOBBAR FÖR EN TRO PÅ FRAMTIDEN

Reningsborg Däck och Tvätt är en verksamhet vars syfte är att skapa arbete och framtidstro för ungdomar i Västra Frölunda. Genom att tvätta ditt fordon hos oss kan vi tillsammans skapa möjligheter och framtidstro för dessa ungdomar. Gå in och boka direkt på Däck och tvätt

 

 

 

FRAMTIDSPÅR

MED CHANS ATT FÅ SLUTBETYG IGEN

Framtidsspår är ett samarbete mellan stadsdelar, folkhögskola/vuxenutbildning och olika organisationer med syfte att stödja unga vuxna att få behörighet till högskola och universitet.

Målgruppen för projektet är personer mellan 18-26 år som avbrutit sina gymnasiestudier och nu vill få en ny chans att få slutbetyg. Verksamheten bygger på folkhögskolepedagogik där varje elev får en individuell studieplan. Reningsborg stöttar ett antal ungdomar från Tynnered som läser på Framtidsspår.

 

 

TRYGGHETSVÄRD

Reningsborg har med Länsförsäkringar i Göteborg och Bohusläns hjälp anställt trygghetsvärdar på skolor i utsatta områden. Trygghetsvärdens uppgift är att finnas på plats på skolan, i korridorerna, fritidsgården och på rasterna men också i klassrummen om det behövs. De samtalar med eleverna, hjälper till att lösa konflikter och lugna ner stämningen när det blir bråk. Den viktigaste uppgiften är att se eleverna och lyssna in deras behov. Samtalet står i fokus.

Tack vare detta samarbete har vi skapat en bättre arbetsmiljö på skolorna, ökat effektiviteten för lärande och förbättrat elevernas närvaro. Projektet har också bidragit till en större trygghet och ökat engagemang på skolan och gjort arbetet enklare för både elever och lärare. 

 

 

 

GÖTEBORG HOCKEY CLUB

Reningsborg är stolta samarbetspartner till Göteborg Hockey Club

"Göteborg HC bedriver ishockey och kälkhockey i Angered. GHC? värderingar bygger på alla människors lika värde och alla barns rätt till ett aktivt och lycklig liv. Vi vill arbeta för en positiv utveckling av vårt mångkulturella samhälle. GHCbrinner för jämställdhet och integration och vi ser fram emot ett långvarigt och mycket positivt samarbete med Reningsborg."

Läs mer här: https://goteborghc.myclub.se/

 

 

STADSDELSUTVECKLING I TYNNERED

STADSDELSUTVECKLING MED BARN I FOKUS

På Reningsborg driver vi samhällsutveckling med barn och unga i fokus. Vår satsning syftar till att skapa en hållbar förändring och en positiv inverkan på barns hela livssituation. Vi vill tillhandahålla ett unikt barnrättsperspektiv, arbeta för en långsiktig samhällsutveckling och ge barn och unga framtidstro. Vi vill också stärka upp nätverket runt barn för att ge dem bättre framtidsmöjligheter. Genom vår satsning vill vi erbjuda en långsiktig och kontinuerlig trygghet för barn under en period av minst 10 år. Vi vill skapa en modell där vi kan följa våra barn genom grundskola och gymnasiet, fram till ett arbete eller högre studier. En central del av vår satsning är att förmedla vår unika kompetens inom barnrätt till de befintliga aktörerna i området. Genom att utbilda och informera skolor, socialtjänst och sjukvård om barnrättsperspektivet, hoppas vi kunna skapa en ökad medvetenhet och förståelse för barns rättigheter. Vi vill uppmuntra till samarbete och samverkan som stärker barns rättigheter och skapar bättre förutsättningar för deras välbefinnande och utveckling.  

Syftet med vår satsning är att skapa meningsfullhet, stärka hoppet och självkänslan och förbättra hälsan hos barn. Reningsborg vill vara delaktiga i att möjliggöra för barn att må bra, klara skolan och komma ut i arbete eller vidare till högre studier.
Satsningarna bygger på ett starkt samhällsengagemang och är ett samarbete med flera olika aktörer, bland annat med Socialförvaltningen Sydväst, Destination Tynnered och Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän.

Frukostar

Måndag till fredag erbjuder vi frukost till samtliga elever på Vättnedalsskolan. Frukosten är viktigt både ur ett näringsperspektiv och ur ett socialt och relationsskapande sammanhang. Genom goda samtal skapar vi möjlighet att utveckla barnets relationer mellan varandra och till oss vuxna.


Fritidsklubb i Tynnered

Vi driver Fritidsborg, en eftermiddagsverksamhet en dag i veckan för elever i årskurs sex. Syftet är att skapa en meningsfull fritid för barn där vi erbjuder olika typer av aktiviteter utifrån olika teman, där kreativiteten får flöda. Fritidsborg vill förmedla trygghet, framtidstro och kärlek till barn i Tynnered. På Fritidsborg är värdegrundsarbete och människosyn i fokus, bland annat genom att samtala om hur vi är mot varandra, motverka utanförskap, samt sträva efter att alla barn ska känna sig sedda och värdefulla. Syftet med aktiviteterna är att öka barns egenmakt, stärka deras självkänsla samt skapa goda relationer och bygga framtidstro. Vi vill även att Fritidsborg ska vara en hälsofrämjande arena där det finns ett helhetsperspektiv på hälsa. På Fritidsborg serveras näringsrika mellanmål, det genomförs aktiviteter som främjar fysisk rörelseglädje samt lugna stunder för återhämtning och reflektion. 


Lov- och lägerverksamhet

Löpande under året erbjuder vi lov- och lägerverksamhet i Reningsborgs lokaler och trädgård i Frölunda. Där blandar vi aktiviteter inom idrott, kultur, teknik och hållbarhet samt gör utflykter och studiebesök.  

Vill du veta mer om vår satsning i Tynnered? Kontakta: elisabeth.valinder@reningsborg.se