FATTIGDOMS- & MÄNNISKOHANDELSPREVENTION I MOLDAVIEN

FATTIGDOMS- & MÄNNISKOHANDELSPREVENTION I MOLDAVIEN

Stöd Beginning of Lifes viktiga arbete att förebygga fattigdom och människohandel. De bedriver ett stort arbete bland barn och unga i skolan och på fritiden genom utbildning i livskunskap och olika ungdomsaktiviteter för att fånga upp barn i riskzonen. De har även en öppen förskola med föräldrautbildning för ensamstående mammor och deras barn för att ge fler barn trygga uppväxtvillkor. Beginning of Life har också ett konstterapicenter där barn, unga och vuxna med trauma och ångestproblematik kan få hjälp. 

Mer info finns även HÄR.

Stöd projektet:

SWISH BANKÖVERFÖRING BLI MÅNADSGIVARE