STÖD TILL ROMSKA FAMILJER I RUMÄNIEN

STÖD TILL ROMSKA FAMILJER I RUMÄNIEN

I Rumänien samarbetar Reningsborg med organisationen Networks som under många år bedrivit hjälparbete i och omkring Arad i nordvästra Rumänien. Med utbildning för barnen, hjälp till självhjälpsprojekt, krisstöd och arbetsskapande verksamheter bedriver Networks ett omfattande och långsiktigt arbete bland de allra fattigaste i Rumänien.

Som givare är du bland annat med och hjälper familjer i förortsghettot Checheii. Här lever hundratals familjer i djup fattigdom. Familjerna är oftast stora, men husen är små och oisolerade. På vintern kan det bli 20 minusgrader och ofta finns bara en liten kamin som värmekälla. Här finns varken vatten eller avlopp. Barnen springer barfota i kyla och smuts. På grund av den höga arbetslösheten och brist på framtidstro väljer många att använda alkohol och droger.

Networks bedriver både akut hjälparbete och långsiktigt arbete i Checheii. Akuthjälpen består av exempelvis med mat- kläder och vedutdelning, husreparationer, medicin och läkarvård. Det långsiktiga arbetet riktar in sig på skola- och utbildningsinsatser för barn och ungdomar samt arbetsskapande verksamheter för de vuxna, ex. textil- och läderverksamheten Dece.

Stöd projektet:

SWISH BANKÖVERFÖRING BLI MÅNADSGIVARE