STÖD TILL ROMSKA FAMILJER I RUMÄNIEN

STÖD TILL ROMSKA FAMILJER I RUMÄNIEN

I Rumänien samarbetar Reningsborg med organisationen Networks som arbetat länge i de fattiga romska byarna runt staden Arad i Nordvästra Rumänien. Med utbildning för barnen, hjälp till självhjälpsprojekt, krisstöd och arbetsskapande verksamheter bedriver Networks ett omfattande och långsiktigt arbete bland de allra fattigaste i Rumänien.

Som givare är du bla med och hjälper 100 familjer med ca 300 barn som bor soptippen Alfa utanför Arad. Där bor familjerna trångt utan rinnande vatten och avlopp i små skjul där enda värmekällan är en liten kamin. På vintern kan det bli upp till 20 minusgrader, barnen springer barfota bland smuts och avfall. Råttor sprider bakterier och biter barnen på natten.

Networks har under många år funnit på plats med krishjälp. Nu har en bit mark köpts på platsen som ska bli ett hjälpcenter med vattenförsörjning, förskola, läxhjälp, samt arbetsskapande verksamhet. (DECE läder och textilproduktion).

Stöd projektet:

SWISH BANKÖVERFÖRING BLI MÅNADSGIVARE