1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
 

MÖTESPLATS RANNEBERGEN

Den 23 januari 2023 invigdes Rannebergens mötesplats i Angered, ett samarbete mellan Reningsborg, Bostadsbolaget, Socialförvaltning Nordost och Idrotts- och Föreningsförvaltningen. Målet med mötesplatsen är att öka de boendes känsla av tillhörighet och innanförskap, och samtidigt skapa fler kontaktytor mellan individer, myndigheter och andra samhällsaktörer.

Rannebergen är ett naturskönt område med en stor mångfald av människor och kulturer, men sedan nedläggningen av simhall och aktivitetscenter 2017 har Rannebergen tappat nästan hela sitt närings- och föreningsliv. Efter en tid blev det tydligt att det fanns ett behov av mer långsiktiga satsningar för att lyfta Rannebergen och återge känslan av stolthet och egenmakt hos de som bor i området. Utifrån en kartläggning som gjordes våren 2022 samt erfarenheter och dokumentation från det tidigare projektet ”Vårt Rannebergen”, utkristalliserade sig fyra prioriterade områden att arbeta vidare med; träning, språk, jobb och utbildning. Det har Rannebergens mötesplats nu tagit fasta på.

Förhoppningen är att kunna förbättra den psykiska och fysiska hälsan och bidra till en ökad känsla av trygghet, samhörighet och egenmakt. Lokalen ligger mitt på torget, granne med Boservice och Räddningsmissionens butik Maträtt. Ett antal verksamheter finns på plats som erbjuder träning,

jobbcoachning, öppen förskola, föräldrakurser samt samtal om kost och hälsa med legitimerade dietister.

Vill ni komma i kontakt med mötesplatsen?
Adress: Fjällblomman 10
Kontakta: Julia.L@reningsborg.se Tel. 0705-576641
Instagram: ranne.motesplats