MUSIKCAFÉ/EVENT

MUSIKCAFÈ

Vårt musikcafé vill vara en mötesplats och träffpunkt där alla känner sig välkomna. Under året erbjuder vi flera cafétillfällen med musik, föreläsningar, hembakat fika och gemenskap. Programmet håller på runt en timme och sker oftast i anslutning till vår onsdagsförsäljning.

Välkommen!

För frågor kontakta henrik.orrbeck@reningsborg.se

Välkommen på julkonsert med Solid gospel på Reningsborg! här är en länk till eventet på Facebook för mer information: Julkonsert

 


▲ TILL TOPPEN

 

ÖVRIGA ARRANGEMANG

Vi välkomnar många olika typer av arrangemang och tillfällen att mötas. Har du en idé för ett arrangemang? Hör av dig till: boka@reningsborg.se

 

 

 

 

CAFÉ AU THÉ

 

 

 
SITEMAP

MUSIKCAFÈ/EVENT
NYHETSBREV