BLI
MÅNADSGIVARE
SKÄNK
EN GÅVA
SKÄNK
SAKER

BLI MÅNADSGIVARE

Det ska vara enkelt att stötta Reningsborgs olika projekt. Välj mellan att swisha, sätta in på bank/postgiro eller sätt in varje månad via autogiro. Därigenom bidrar du till vårt arbete med att skapa framtidstro.

BLI MÅNADSGIVARE

OM VÅR UTLANDSHJÄLP

VI VILL FINNAS DÄR VI BEHÖVS

Reningsborg arbetar tillsammans med lokala hjälporganisationer i Polen, Moldavien, Serbien, Rumänien och eSwatini för att göra världen till en bättre plats.

De allra flesta människor har starka drivkrafter till att förändra sin situation men saknar  resurser och stöd. Genom transporter av varor och ekonomiskt stöd ger Reningsborg våra lokala partners i respektive land möjligheter att hjälpa till på plats.

Reningsborg har under många års tid kunnat förändra situationen för hundratals människor som lever i fattigdom, arbetslöshet och andra svårigheter.Tillsammans skapar vi framtidstro. 

▲ TILL TOPPEN

 

MOLDAVIEN

RENINGSBORG HJÄLPER UNGA I MOLDAVIEN

Reningsborg samarbetar med organisationen Beginning of Life som bedriver ett omfattande arbete för att förebygga människohandel och förbättra utsatta människors livsvillkor i Moldavien. De arbetar både förebyggande och rehabiliterande. Genom projektet Drömmarnas Hus får flickor i riskzon med trasiga familjeförhållanden ett tryggt hem och bättre förutsättningar för att klara livet.

En del av det sociala arbetet är riktat till ensamstående unga mammor och deras barn, som är extra utsatta i det moldaviska samhället. Beginning of Life har ett stort arbete med barn och unga, och genom sin ungdomsverksamhet och undervisning i skolor vill de ge ungdomar en bättre framtid. Alla som deltar i någon av Beginning of Lifes program får tillgång till centret för kreativ terapi. Där får de hjälp att bearbeta sina trauman och samtidigt får chans till en inkomst genom att tillverka saker som de sedan kan säljas i deras butik Art Story. En del av dessa saker säljs i Reningsborgs butiker i Sverige.

Ung kvinna i Moldavien

INTRESSANTA LÄNKAR FÖR ATT LÄSA MER: 

Beginning of Life

Art Story Facebook

Drömmarnas Hus

Drömmarnas Hus Facebook

FILMER FRÅN BEGINNING OF LIFE


FAKTARUTA

Moldavien är Europas fattigaste land. En stor del av den arbetsföra befolkningen lämnar landet för att söka arbete utomlands, de flesta illegalt. Många hamnar i människohandel och andra utsatta situationer. Över 30% av Moldaviens barn är i någon mening föräldralösa då föräldrarna lämnat sina barn till barnhem, grannar eller andra familjemedlemmar flera år i taget för att försörja sig utomlands. Bristen på framtidsutsikter har skapat en nationell trend bland unga människor i Moldavien, att lämna landet till vilket pris som helst.

 

STÖD ARBETET I MOLDAVIEN

Skänka pengar eller bli fadder? Skänk valfritt belopp till vårt 90-konto Plusgiro: 90 06 93-3 och markera insättningen med ”Moldavien”. Som fadder hjälper du varje månad utsatta mammor och deras barn. Ladda ner autogiroblankett HÄR. Vill du bli månadsgivare till Drömmarnas hus hittar du blanketten HÄR


 

POLEN

RENINGSBORG HJÄLPER FUNKTIONSHINDRADE I POLEN

Reningsborg stödjer tre Second Hand-butiker i Polen, i städerna Posnan, Przemysl och Zbaszyn. Funktionshindrade ungdomar som i vanliga fall har mycket svårt att få arbete i Polen, arbetstränar i butikerna. Några av dem har även fått fast anställning, de andra får hjälp och stöd att komma vidare i arbetslivet.

Second Hand-butikerna är populära och lastbilar transporterar regelbundet varor till butikerna från Reningsborg. Ett hundratal volontärer hjälper till med försäljning och socialt engagemang. Det ekonomiska överskottet går bland annat till en särskola, särskilt stöd för autistiska barn samt till en förening som hjälper barnhemsbarn vidare till fosterhem.

FAKTARUTA

Polen har sedan 1990-talet, då landet blev en demokrati, fått allt bättre ekonomi och levnadsstandard. Trots detta är många fortfarande fattiga och arbetslösa. Speciellt svårt är det för personer med fysiska eller psykiska funktionhinder. De har stora svårigheter att delta i det polska samhället och få den hjälp de behöver.

STÖD ARBETET I POLEN

Vill du stödja arbetet i Polen? Skänk valfritt belopp till vårt 90-konto PG: 90 06 93-3 och markera insättningen med "Polen".


 

RUMÄNIEN

RENINGSBORG HJÄLPER ROMSKA FAMILJER I RUMÄNIEN

Reningsborg har sedan 1996 samarbetat med organisationen Networks som bedriver ett omfattande hjälparbete i nordvästra Rumänien. Reningsborg stöder Networks med både finansiella bidrag och varutransporter till Networks Second Hand-butik i byn Siria. Networks bedriver både akut hjälparbete och långsiktigt arbete. De arbetar främst med romska familjer som är en mycket utsatt grupp i det rumänska samhället. De hjälper till med mat, kläder, vedutdelning, husreparationer, medicin och läkarvård.

För att kunna bryta den onda cirkeln av arbetslöshet och fattigdom krävs långsiktiga insatser. Networks arbetar för att hjälpa barn att klara grundskolan för att så småningom kunna utbilda sig och få arbete. De bedriver även flera försörjningsprojekt, bland annat klädmärket Dece, trädgårds- och grönsaksodlingar, brunnsborrning etc.

Strax utanför byn Siria ligger Networks farm. Ett boende för pojkar över 18 år som vuxit upp på gatan och behöver hjälp att integreras i samhället. I byn Taut driver organisationen en lägergård, Camp Taut. Hit kan barn och ungdomar från olika förhållanden komma på läger. Verksamheten drivs även som en professionell camping för semesterfirare.

Du köpa Dece-mössor i Reningsborgs Second Hand-butik i Västra Frölunda. Läs mer om Dece HÄR.  

Läs mer om arbetet i Rumänien på Networks hemsida.

FAKTARUTA

Trots Rumäniens medlemskap i EU år 2007 är landet fortfarande det näst fattigaste landet i EU och ca 10 % av befolkningen beräknas leva under fattigdomsgränsen. Rumänien har även den lägsta medellivslängden i EU. De flesta fattiga finns på landsbygden. Romerna är en utsatt minoritet med mycket begränsade försörjningsmöjligheter i landet p.g.a. att folkslaget ses med förakt av den övriga befolkningen. 

STÖD ARBETET I RUMÄNIEN

Vill du stödja arbetet i Rumänien? Skänk valfritt belopp till vårt 90-konto PG: 90 06 93-3 och markera insättningen med ”Rumänien”.


 

SERBIEN

ROMSKA BARN FÅR EN FRAMTID

Reningsborgs samarbetspartner Bread of Life startade sin verksamhet i Serbien under kriget på 1990-talet. Då handlade arbetet om akut hjälp i form av mat och kläder och har sedan fortsatt med mikrolån och hjälp till olika självhjälpsprojekt. Reningsborg stöttar två av deras verksamheter, en förskola för romska barn och en verksamhet som riktar sig till äldre. De äldre lever under svåra förhållanden, både ekonomiskt och materiellt, och har mycket små pensioner att leva på. Många lever ensamma och har ingen familj som kan hjälpa dem. Romerna är en utsatt grupp som lever i fattigdom och utanförskap. Bread of Life går in och stöttar där samhällets sociala skyddsnät inte räcker till. Läs mer HÄR.

 

 

FAKTARUTA

Serbien är ett land som är hårt drabbat av krig och inre konflikter sedan brytningen med federationen Jugoslavien under 1990-talet. Landet är sakta på väg mot en anslutning till EU men brottas med många svåra utmaningar som t.ex. hög arbetslöshet, åldrande befolkning och en utbredd korruption. Kriget raserade välfärdsystemet och speciellt sjukvården lider av stora brister. Pensionerna är små och svåra att överleva på. Diskriminering gentemot minoritetsgrupper, framför allt romer, är också ett stort problem.Fattigdomen är utbredd och i krigens spår har en omfattande brottslighet vuxit fram med människohandel, smuggling och pengatvätt.

STÖD ARBETET I SERBIEN

Skänk valfritt belopp till vårt 90-konto PG: 90 06 93-3 och markera insättningen med ”Serbien”.

Vill du bli fadder i Serbien?

Det övergripande målet med fadderprojektet är att bistå fattiga äldre människor med nödvändig hjälp och service för att möta deras dagliga behov, och förbättra deras levnadsvillkor. För 300 kr/mån kan du som fadder täcka basbehovet av mat, hygienartiklar och mediciner, för en person. Även mindre belopp är välkomna, varje bidrag är viktigt. Anmäl dig HÄR


 

KUNGADÖMET ESWATINI

RENINGSBORG HJÄLPER SKOLBARN I KUNGADÖMET ESWATINI

I eSwatini (fd. Swaziland) stödjer vi olika verksamheter genom två samarbetsorganisationer. I den fattigaste delen av provinsen Hhohho stöttar vi ett odlingsprojekt genom Evangeliska Frikyrkan. Där har de fattigaste familjerna identifierats och får hjälp att säkra mattillgången och ges förutsättningar för att ta sig ur fattigdomen.

Föreningen Yeboswaziland och Reningsborg har ett skolprojekt som stöttar elever i skolorna. Många barn har långt till närmaste skola, många barn är föräldralösa eftersom deras föräldrar har dött i AIDS och många barn har själva HIV. Projektet ser också till att eleverna får näringsriktig frukost i skolan. De flesta barn har lång gångväg för att komma till skolan och har inte fått någon frukost på morgonen. Skolan har sett att skolresultaten har förbättrats markant efter att maten införts. Detta projekt är speciellt viktigt för de barn som är HIV-smittade, då deras medicin inte ger någon verkan utan ordentlig mat.

FAKTARUTA

I eSwatini är klyftorna djupa mellan rika och fattiga. Drygt två av tre invånare lever under den nationella fattigdomsgränsen. Runt 40 procent av befolkningen beräknas leva i extrem fattigdom och landet är ett av de länder i världen som har drabbats hårdast av hiv/aidsepidemin. eSwatini är Afrikas enda kvarvarande absoluta monarki, där kungen har i det närmaste oinskränkt makt. Fyra femtedelar av befolkningen i eSwatini livnär sig på jordbruk. Vanligast är små familjejordbruk på mark som formellt tillhör kungen. Den viktigaste grödan för hushållen är majs. Ett stort problem för bönderna är återkommande torka som leder till matbrist och hungersnöd.

STÖD ARBETET I KUNGADÖMET ESWATINI

Vill du stödja arbetet i eSwatini? Skänk valfritt belopp till vårt 90-konto PG: 90 06 93-3 och markera insättningen med ”eSwatini”.

 

 


 

KATASTROFFOND

NÄR DET INTRÄFFAR EN KATASTROF

Vid akuta situationer i världen, såsom översvämningar, krigstillstånd eller hungerkatastrofer, bidrar Reningsborg med finansiella medel via tillförlitliga hjälporganisationer.

 

 
SITEMAP

MUSIKCAFÈ/EVENT
NYHETSBREV