VÅR VISION

RENINGSBORGS VISION ÄR: TILLSAMMANS SKAPAR VI FRAMTIDSTRO

Reningsborg är en idéburen organisation på kristen grund. Den är organiserad som en ideell förening och dess uppdrag är att finnas till för och stödja människor när de behöver en hjälpande hand i livet. Reningsborg vill kämpa för alla människors lika värde, bättre livsvillkor och en meningsfull tillvaro. Vi vill att varje människa vi möter ska utvecklas, växa, bli mer självständiga och få mer inflytande över sitt eget liv.

Vi är övertygade om att vi är bäst tillsammans. Vi vill att det ska genomsyra allt vi är och gör. Vi tror att om vi tillsammans hjälps åt kan vi vara med och skapa en mänskligare och tryggare värld att leva i. Vi vill skapa möjligheter för människor att ge av sin tid och sitt engagemang. Vi vill samverka med privatpersoner, kyrkor, företag, organisationer och den offentliga sektorn. Vi vill i samarbete med andra vara en tydlig aktör i den sociala ekonomin i Göteborg.

Vi vill vara med och skapa framtidstro. Vi ser att fler och fler människor tappar tron om en ljus framtid och att känslan av hopplöshet växer. Därför blir vår största utmaning att hjälpa människor att hitta tron på framtiden igen och vi vill skapa egna verksamheter eller stödja/samverka med andra aktörer som gör detta möjligt. Vi vill prioritera verksamheter i Göteborg och utomlands som skapar möjligheter för unga att utvecklas genom socialt stöd, meningsfull fritid, utbildning och arbete. All verksamhet som riktar sig till barn och unga ska grunda sig i Barnkonventionen.

Vi vill också möta människors andliga och själsliga behov. Att känna framtidstro kräver att man får tillbaka tron på sig själv, tron på andra och ibland även tron på Gud. Vi tror att relationer är grunden för all förändring, att möta människor med respekt, ödmjukhet och lyhördhet. Vi vill alltid finnas till hands för dem som har behov och frågor av andlig karaktär.

Som organisation ska vi alltid vara goda förvaltare av människors tid och gåvor. Vi ska vara professionella och kompetenta i allt det vi gör. Vi ska vara noga med att ha en sund och stabil ekonomi och vi ska vara transparanta och öppna i allt vi gör.

▲ TILL TOPPEN

 

VÅR HISTORIA

DET VAR EN GÅNG...

…ett förfallet reningsverk som tornade upp sig som ett spökhus med gapande sönderslagna rutor. En igenvuxen tomt och stora unkna lokaler. Det var en förskräcklig syn: ”Hur skulle det kunna bli något av det här?”

Tanken på en hjälporganisation med inriktning på arbetslösa ungdomar väcktes tidigt hos Ingemar Götestam, visionär och initiativtagare till Reningsborg. 80-talet var präglat av hopp och framtidstro men mot slutet av decenniet märktes en förändring. Arbetsmarknaden blev kärv, fler och fler ungdomar tvingades ut i bostads- och arbetslöshet. Något behövde göras. Ett boende och arbete i sund miljö med möjligheter att samtidigt hjälpa andra, skulle kunna ge dessa ungdomar en trygg och stadig grund i livet. Så föddes idén Reningsborg.

Den förfallna byggnaden hittades i Välenområdet och var fram till mitten av 1970-talet Västra Frölundas gamla reningsverk. Trots att det var så nedgånget och vandaliserat kunde Ingemar Götestam se att det fanns potential. 1992 tog Ingemar över byggnaden.

Ungdomar från alla håll anslöt och ville hjälpa till. Det började byggas och målas, lagas och inredas. När allt stod klart flyttade ungdomar in och en Second Hand-butik öppnades i nedersta våningen på Reningsverket. Strax därefter började hjälpsändningar skickas ner till Östeuropa. ”Reningsborg Hjälpande Händer” hade startat och bollen började rulla…

…och det rullar fortfarande på, 25 år senare.
Idag är Reningsborg en verksamhet som innefattar mycket mer än Second Hand-butiker och boende. Målet är dock detsamma nu som då: att skapa hopp och framtidstro, både i Göteborg och utomlands.

 

 

Emma GreenVÅRA AMBASSADÖRER

Emma Green: 

"Jag är stolt ambassadör för Reningsborg. Deras arbete med Barn och Unga, Utlandshjälp och Second Hand stämmer överens med mina värderingar och det jag brinner för. Tillsammans skapar vi Framtidstro."

 

 

ÅRSREDOVISNING

VÅRA SENASTE ÅRSREDOVISNINGAR

Klicka på det år du är intresserad av:

2016 års Reningsborg i siffror
2015 års Reningsborg i siffror
2014 års Reningsborg i siffror
2013 års Reningsborg i siffror
2012 års Reningsborg i siffror

 

 

 

 

STADGAR

RENINGSBORGS STADGAR

Läs mer om våra stadgar HÄR.

 

 

STYRELSE/VALBEREDNING

RENINGSBORGS STYRELSE

Mats Ahdrian
Ordförande
E-POST

Camilla Wikland
Vice ordförande
E-POST

Anders Fasth
Ledamot
E-POST

Cissi Glittvik
Ledamot
E-POST

Thomas Olson
Ledamot
E-POST

Carina Zervakos
Ledamot
E-POST

Stefan Sundemo
Ledamot
E-POST

Frida Wahl
Suppleant
E-POST

Nicklas Sandgren
Personalrepresentant
E-POST

 

RENINGSBORGS VALBEREDNING

Mia Börjesson
E-POST

Bo Lönn                                                                
E-POST          

Lennart Larsson                                              
E-POST

Ingrid Lindblad

 

 

 

LEDIGA TJÄNSTER

Är du intresserad av att arbeta hos oss är du välkommen med en intresseanmälan! Var vänlig att även ange om du är intresserad av timvikariat el. dyl.

Kontakta catarina.wiklund@reningsborg.se