OM BARN OCH UNGA

RENINGSBORG VILL SKAPA FRAMTIDSTRO FÖR BARN OCH UNGA

Ett genomgående tema för våra åtaganden både utomlands och i Göteborg är att skapa möjligheter för unga att utvecklas genom socialt stöd, meningsfull fritid, utbildning och arbete.  All vår verksamhet grundar sig på barnkonventionen.

▲ TILL TOPPEN

 

BOENDE

ETT BOENDE FÖR UNGA PÅ FLYKT

Reningsborg bedriver boende för ensamkommande barn och ungdomar på flykt. Vi tar emot ungdomar som placeras av Göteborgs Stad. Reningsborg är en del av ett IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) som tillsammans med flera andra idéburna organisationer och Göteborgs Stad vill skapa ett så bra mottagande som möjligt.

I våra boenden har vi fokus på att vara ett hem för de som bor hos oss. Grundpelare i vår verksamhet är: Trygghet, Gemenskap och Delaktighet.

KONTAKTUPPPGIFTER

BOENDE ANGERED

Boendetelefon
Våning 1: 031-309 15 53
Våning 2: 031-309 15 54

Lady France Mulumba
Verksamhetschef Angered
E-POST
031-309 15 65

Maria Sand
Boendesamordnare Angered, Vån 2
E-POST
031-309 15 64

Magnus Fritzon
Boendesamordnare Angered, Vån 1
E-POST
070-834 07 02

BOENDE RADHUS

Boendetelefon
031-309 15 52

Ulrika Stomsjö
Verksamhetschef Radhusen
E-POST
tel. 031-309 15 60

BOENDE TEGELHUSET

Boendetelefon
031-309 15 51

Matilda Brinck-Larsen
Verksamhetschef Tegelhuset
E-POST
031-309 15 66

Ammar Ahmed
Boendesamordnare Tegelhuset
E-POST
031-309 15 61

 

 

AGAPE

Kommer inom kort.

 

 

DÄCK OCH TVÄTT

RENINGSBORG JOBBAR FÖR EN TRO PÅ FRAMTIDEN

Reningsborg Däck och Tvätt är en verksamhet vars syfte är att skapa arbete och framtidstro för ungdomar i Västra Frölunda. Genom att tvätta ditt fordon hos oss kan vi tillsammans skapa möjligheter och framtidstro för dessa ungdomar. Gå in och boka direkt på Däck och tvätt

 

 

 

LÄXHJÄLPEN

ATT FÅ GODKÄNT ÄR VÅRT MÅL

Reningsborg samarbetar med stiftelsen Läxhjälpen, en icke-vinstdrivande stiftelse som bedriver resultatfokuserad läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden. Två kvällar i veckan får ungdomar som inte når upp till behörighet till gymnasiet en möjlighet att få hjälp med sina läxor. Läxhjälpen arvoderar högskolestudenter som får ansvar för en liten grupp av elever som i sin tur skriver på ett kontrakt och får en egen studieplan för det kommande året. Reningsborg stöttar med läxhjälp på Vättleskolan i Göteborg. Läs mer om Läxhjälpen HÄR.

 

 

FRAMTIDSPÅR

MED CHANS ATT FÅ SLUTBETYG IGEN

Framtidsspår är ett samarbete mellan stadsdelar, folkhögskola/vuxenutbildning och olika organisationer med syfte att stödja unga vuxna att få behörighet till högskola och universitet.

Målgruppen för projektet är personer mellan 18-26 år som avbrutit sina gymnasiestudier och nu vill få en ny chans att få slutbetyg. Verksamheten bygger på folkhögskolepedagogik där varje elev får en individuell studieplan. Reningsborg stöttar ett antal ungdomar från Tynnered som läser på Framtidsspår.

 

 

TRYGGHETSVÄRD

Reningsborg har med Länsförsäkringar i Göteborg och Bohusläns hjälp anställt en trygghetsvärd på Tynneredskolan. Trygghetsvärdens uppgift är att finnas på plats på skolan, i korridorerna, fritidsgården och på rasterna men också i klassrummen om det behövs. Han tar kontakt och pratar med eleverna, hjälper till att lösa konflikter och lugna ner stämningen när det blir bråk. Den viktigaste uppgiften är att se eleverna och lyssna in deras behov. Samtalet står i fokus.

Tack vare detta samarbete har vi skapat en bättre arbetsmiljö på skolan, ökat effektiviteten för lärande och förbättrat elevernas närvaro. Projektet har också bidragit till en större trygghet och engagemang på skolan och gjort arbetet enklare för både elever och lärare. Då projektet fallit så väl ut går Länsförsäkringar in med ytterligare en trygghetsvärd på ytterligare en skola framöver.

Länsförsäkringar har själva gjort en film om arbetet på Tynneredskolan. Filmen finns att se här

 

 

IUG

Reningsborg är stolta samarbetspartner med Idrott Utan Gränser

"Idrott Utan Gränser får barn att se möjligheter genom meningsfulla fritidsaktiviteter. Vi jobbar för att integrera barn med varandra genom att använda idrotten som verktyg; under skoltid, raster, eftermiddagar och lov. Ledarna är unga vuxna som inspirerar barnen till att bli något, då de ofta har växt upp med en liknande bakgrund som barnen de möter."

 

 

 

GÖTEBORGS HOCKEY CLUB

Reningsborg är stolta samarbetspartner till Göteborg Hockey Club

"Göteborg HC bedriver ishockey och kälkhockey i Angered. GHCś värderingar bygger på alla människors lika värde och alla barns rätt till ett aktivt och lycklig liv. Vi vill arbeta för en positiv utveckling av vårt mångkulturella samhälle. GHCbrinner för jämställdhet och integration och vi ser fram emot ett långvarigt och mycket positivt samarbete med Reningsborg."