OM BARN OCH UNGA

RENINGSBORG VILL SKAPA FRAMTIDSTRO FÖR BARN OCH UNGA

Ett genomgående tema för våra åtaganden både utomlands och i Göteborg är att skapa möjligheter för unga att utvecklas genom socialt stöd, meningsfull fritid, utbildning och arbete.  All vår verksamhet grundar sig på barnkonventionen.

▲ TILL TOPPEN

 

BOENDE

STÖDBOENDE

I Radhusens stödboende tar vi emot ungdomar som placeras av Socialtjänsten.
Vi har eget tillstånd hos inspektionen för vård och omsorg (IVO) för unga i åldrarna 16-20 år.
Grundpelare i vår verksamhet är framtidstro, trygghet, säkerhet och delaktighet.
Radhusens stödboende ligger i Västra Frölunda och har plats för 28 ungdomar.

KONTAKTUPPPGIFTER:

Personaltelefon:
031-3091552
0704-130683

Postadress:
Box 343, 421 23, Västra Frölunda

Ulrika Stomsjö
Verksamhetschef
E-POST 
031-3091560

 

BOENDE UTAN STÖD

Reningsborgs boende är ett tillfälligt boende för hemlösa barnfamiljer, ensamstående och par som är i akut behov av boende. Boendet erbjuder rum/lägenhet med fräscha lokaler som skapar hemkänsla och en bra barnmiljö. Vi vill stödja de som bor hos oss med kontinuerliga samtal för att lotsa in och hjälpa dem hitta rätt i samhället.

Boendet ligger centralt i Angered

Vår personal har erfarenhet av arbete med människor i behov av stöd. Vi vill arbeta för alla människors lika värde och skapa framtidstro och bättre livsvillkor för de som bor hos oss oavsett bakgrund.

Våra boenden håller en hög standard och är helt drogfria. Bland vår personal finns flera olika språk representerade utöver svenskan, som t.ex. arabiska, persiska och engelska. Vi använder oss även av tolk vid behov.

Reningsborgs boende har ett ramavtal och är upphandlade av Göteborg stad för att bedriva boende utan stöd. Handläggare inom Socialtjänsten ansvarar för att placera personer på boendet.
Vi kan även ta emot placeringar från andra kommuner.

Bilder finns att se nedan. 

 


KONTAKTUPPPGIFTER

BOENDE ANGERED
Boendetelefon
0729-98 79 04

Ammar Ahmed
Verksamhetschef 
E-POST
031-309 15 61

 

 

 

DÄCK OCH TVÄTT

RENINGSBORG JOBBAR FÖR EN TRO PÅ FRAMTIDEN

Reningsborg Däck och Tvätt är en verksamhet vars syfte är att skapa arbete och framtidstro för ungdomar i Västra Frölunda. Genom att tvätta ditt fordon hos oss kan vi tillsammans skapa möjligheter och framtidstro för dessa ungdomar. Gå in och boka direkt på Däck och tvätt

 

 

 

FRAMTIDSPÅR

MED CHANS ATT FÅ SLUTBETYG IGEN

Framtidsspår är ett samarbete mellan stadsdelar, folkhögskola/vuxenutbildning och olika organisationer med syfte att stödja unga vuxna att få behörighet till högskola och universitet.

Målgruppen för projektet är personer mellan 18-26 år som avbrutit sina gymnasiestudier och nu vill få en ny chans att få slutbetyg. Verksamheten bygger på folkhögskolepedagogik där varje elev får en individuell studieplan. Reningsborg stöttar ett antal ungdomar från Tynnered som läser på Framtidsspår.

 

 

TRYGGHETSVÄRD

Reningsborg har med Länsförsäkringar i Göteborg och Bohusläns hjälp anställt trygghetsvärdar på skolor i Frölunda och Lövgärdet. Trygghetsvärdens uppgift är att finnas på plats på skolan, i korridorerna, fritidsgården och på rasterna men också i klassrummen om det behövs. De samtalar med eleverna, hjälper till att lösa konflikter och lugna ner stämningen när det blir bråk. Den viktigaste uppgiften är att se eleverna och lyssna in deras behov. Samtalet står i fokus.

Tack vare detta samarbete har vi skapat en bättre arbetsmiljö på skolorna, ökat effektiviteten för lärande och förbättrat elevernas närvaro. Projektet har också bidragit till en större trygghet och engagemang på skolan och gjort arbetet enklare för både elever och lärare. 

Länsförsäkringar har själva gjort en film om arbetet på Tynneredskolan. Filmen finns att se här

 

 

IUG

Reningsborg är stolta samarbetspartner med Idrott Utan Gränser

"Idrott Utan Gränser får barn att se möjligheter genom meningsfulla fritidsaktiviteter. Vi jobbar för att integrera barn med varandra genom att använda idrotten som verktyg; under skoltid, raster, eftermiddagar och lov. Ledarna är unga vuxna som inspirerar barnen till att bli något, då de ofta har växt upp med en liknande bakgrund som barnen de möter."

Läs mer här: https://www.idrottutangranser.com/

 

 

 

GÖTEBORG HOCKEY CLUB

Reningsborg är stolta samarbetspartner till Göteborg Hockey Club

"Göteborg HC bedriver ishockey och kälkhockey i Angered. GHCś värderingar bygger på alla människors lika värde och alla barns rätt till ett aktivt och lycklig liv. Vi vill arbeta för en positiv utveckling av vårt mångkulturella samhälle. GHCbrinner för jämställdhet och integration och vi ser fram emot ett långvarigt och mycket positivt samarbete med Reningsborg."

Läs mer här: https://www.goteborghc.se/