OM BARN OCH UNGA

RENINGSBORG VILL SKAPA FRAMTIDSTRO FÖR BARN OCH UNGA

Ett genomgående tema för våra åtaganden både utomlands och i Göteborg är att skapa möjligheter för unga att utvecklas genom socialt stöd, meningsfull fritid, utbildning och arbete.  All vår verksamhet grundar sig på barnkonventionen.

▲ TILL TOPPEN

 

BOENDE

BOENDE UTAN STÖD

Reningsborgs boende är ett tillfälligt boende för hemlösa barnfamiljer, ensamstående och par som är i akut behov av boende. Boendet erbjuder rum/ lägenhet med fräscha lokaler som skapar hemkänsla och en bra barnmiljö. Vi vill stödja de som bor hos oss med kontinuerliga samtal för att lotsa in och hjälpa dem hitta rätt i samhället.

Våra boenden ligger centralt i Angered och Västra Frölunda.

Vår personal har erfarenhet av arbete med människor i behov av stöd. Vi vill arbeta för alla människors lika värde och skapa framtidstro och bättre livsvillkor för de som bor hos oss oavsett bakgrund.

Våra boenden håller en hög standard och är helt drogfria. Bland vår personal finns flera olika språk representerade utöver svenskan, som t.ex. arabiska, persiska och engelska. Vi använder oss även av tolk vid behov. 

Reningsborgs boenden har ett ramavtal och är upphandlade av Göteborg stad för att bedriva boende utan stöd. Handläggare inom Socialtjänsten ansvarar för att placera personer på boendet.
Vi kan även ta emot placeringar från andra kommuner.

Bilder från Angeredsboendet finns att se nedan. 

 


KONTAKTUPPPGIFTER

BOENDE ANGERED
Boendetelefon
031-309 15 53

Ammar Ahmed
Verksamhetschef 
E-POST
031-309 15 61

BOENDE RADHUS
Boendetelefon
031-309 15 52

Ulrika Stomsjö
Verksamhetschef Radhusen
E-POST
tel. 031-309 15 60

BOENDE TEGELHUSET
Boendetelefon
031-309 15 51

Ammar Ahmed
Verksamhetschef
E-POST
031-309 15 61

 

 

AGAPE

Kommer inom kort.

 

 

DÄCK OCH TVÄTT

RENINGSBORG JOBBAR FÖR EN TRO PÅ FRAMTIDEN

Reningsborg Däck och Tvätt är en verksamhet vars syfte är att skapa arbete och framtidstro för ungdomar i Västra Frölunda. Genom att tvätta ditt fordon hos oss kan vi tillsammans skapa möjligheter och framtidstro för dessa ungdomar. Gå in och boka direkt på Däck och tvätt

 

 

 

LÄXHJÄLPEN

ATT FÅ GODKÄNT ÄR VÅRT MÅL

Reningsborg samarbetar med stiftelsen Läxhjälpen, en icke-vinstdrivande stiftelse som bedriver resultatfokuserad läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden. Två kvällar i veckan får ungdomar som inte når upp till behörighet till gymnasiet en möjlighet att få hjälp med sina läxor. Läxhjälpen arvoderar högskolestudenter som får ansvar för en liten grupp av elever som i sin tur skriver på ett kontrakt och får en egen studieplan för det kommande året. Reningsborg stöttar med läxhjälp på Vättleskolan i Göteborg. Läs mer om Läxhjälpen HÄR.

 

 

FRAMTIDSPÅR

MED CHANS ATT FÅ SLUTBETYG IGEN

Framtidsspår är ett samarbete mellan stadsdelar, folkhögskola/vuxenutbildning och olika organisationer med syfte att stödja unga vuxna att få behörighet till högskola och universitet.

Målgruppen för projektet är personer mellan 18-26 år som avbrutit sina gymnasiestudier och nu vill få en ny chans att få slutbetyg. Verksamheten bygger på folkhögskolepedagogik där varje elev får en individuell studieplan. Reningsborg stöttar ett antal ungdomar från Tynnered som läser på Framtidsspår.

 

 

TRYGGHETSVÄRD

Reningsborg har med Länsförsäkringar i Göteborg och Bohusläns hjälp anställt en trygghetsvärd på Tynneredskolan. Trygghetsvärdens uppgift är att finnas på plats på skolan, i korridorerna, fritidsgården och på rasterna men också i klassrummen om det behövs. Han tar kontakt och pratar med eleverna, hjälper till att lösa konflikter och lugna ner stämningen när det blir bråk. Den viktigaste uppgiften är att se eleverna och lyssna in deras behov. Samtalet står i fokus.

Tack vare detta samarbete har vi skapat en bättre arbetsmiljö på skolan, ökat effektiviteten för lärande och förbättrat elevernas närvaro. Projektet har också bidragit till en större trygghet och engagemang på skolan och gjort arbetet enklare för både elever och lärare. Då projektet fallit så väl ut går Länsförsäkringar in med ytterligare en trygghetsvärd på ytterligare en skola framöver.

Länsförsäkringar har själva gjort en film om arbetet på Tynneredskolan. Filmen finns att se här

 

 

IUG

Reningsborg är stolta samarbetspartner med Idrott Utan Gränser

"Idrott Utan Gränser får barn att se möjligheter genom meningsfulla fritidsaktiviteter. Vi jobbar för att integrera barn med varandra genom att använda idrotten som verktyg; under skoltid, raster, eftermiddagar och lov. Ledarna är unga vuxna som inspirerar barnen till att bli något, då de ofta har växt upp med en liknande bakgrund som barnen de möter."

 

 

 

GÖTEBORGS HOCKEY CLUB

Reningsborg är stolta samarbetspartner till Göteborg Hockey Club

"Göteborg HC bedriver ishockey och kälkhockey i Angered. GHCś värderingar bygger på alla människors lika värde och alla barns rätt till ett aktivt och lycklig liv. Vi vill arbeta för en positiv utveckling av vårt mångkulturella samhälle. GHCbrinner för jämställdhet och integration och vi ser fram emot ett långvarigt och mycket positivt samarbete med Reningsborg."