OM BARN OCH UNGA

RENINGSBORG VILL SKAPA FRAMTISDTRO FÖR BARN OCH UNGA

Ett genomgående tema för våra åtaganden, både utomlands och i Göteborg, är att skapa möjligheter för unga att utvecklas genom socialt stöd, meningsfull fritid, utbildning och arbete.  All vår verksamhet grundar sig på barnkonventionen.

▲ TILL TOPPEN

 

BOENDE

ETT BOENDE FÖR UNGA PÅ FLYKT

Reningsborg bedriver boende för ensamkommande barn och ungdomar på flykt. Vi tar emot ungdomar som placeras av Göteborgs Stad. Reningsborg är en del av ett IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) som tillsammans med flera andra idéburna organisationer och Göteborgs Stad vill skapa ett så bra mottagande som möjligt.

I våra boenden har vi fokus på att vara ett hem för de som bor hos oss. Grundpelare i vår verksamhet är: Trygghet, Gemenskap och Delaktighet.

KONTAKTUPPPGIFTER

BOENDE ANGERED

Boendetelefon
Våning 1: 031-309 15 53
Våning 2: 031-309 15 54

Lady France Mulumba
Verksamhetschef Angered
E-POST
031-309 15 65

Maria Sand
Boendesamordnare Angered, Vån 2
E-POST
031-309 15 64

Magnus Fritzon
Boendesamordnare Angered, Vån 1
E-POST
070-834 07 02

BOENDE RADHUS

Boendetelefon
031-309 15 52

Ulrika Stomsjö
Verksamhetschef Radhusen
E-POST
tel. 031-309 15 60

BOENDE TEGELHUSET

Boendetelefon
031-309 15 51

Matilda Brinck-Larsen
Verksamhetschef Tegelhuset
E-POST
031-309 15 66

Ammar Ahmed
Boendesamordnare Tegelhuset
E-POST
031-309 15 61

 

 

AGAPE

Kommer inom kort.

 

 

DÄCK OCH TVÄTT

RENINGSBORG JOBBAR FÖR EN TRO PÅ FRAMTIDEN

Reningsborg Däck och Tvätt är en verksamhet vars syfte är att skapa arbete och framtidstro för ungdomar i Västra Frölunda. När ni tvättar ditt fordon kan vi tillsammans skapa möjligheter och framtidstro för dessa ungdomar.

Vårt uppdrag är att finnas till för och stödja människor när de behöver en hjälpande hand i livet. Vi vill att varje människa vi möter ska utvecklas, växa, bli mer självständiga och få mer inflytande över sitt eget liv. Reningsborg är en idéburen organisation på kristen grund. LÄS MER OM RENINGSBORG DÄCK OCH TVÄTT HÄR.

 

 

LÄXHJÄLPEN

ATT FÅ GODKÄNT ÄR VÅRT MÅL

Reningsborg samarbetar med stiftelsen Läxhjälpen, som är en icke-vinstdrivande stiftelse, som bedriver resultatfokuserad läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden. Två kvällar i veckan får ungdomar, som inte når upp till behörighet till gymnasiet, en möjlighet att få hjälp med sina läxor. Målet är att få behörighet i de ämnen de inte uppnår Godkänt. Läxhjälpen arvoderar högskolestudenter som får ansvar för en liten grupp av elever som i sin tur skrivit på ett kontrakt och fått en egen studieplan för det kommande året. Reningsborg stöttar med läxhjälp på Vättleskolan i Göteborg. Läs mer om Läxhjälpen HÄR.

 

 

FRAMTIDSPÅR

MED CHANS ATT FÅ SLUTBETYG IGEN

Framtidsspår är ett samarbete mellan stadsdelar, folkhögskola/vuxenutbildning och olika organisationer med syfte att stödja unga vuxna att få behörighet till högskola och universitet.

Målgruppen för projektet är personer som är 18-26 år och som avbrutit sina gymnasiestudier och som nu vill få en ny chans att få slutbetyg. Verksamheten bygger på folkhögskolepedagogik där varje elev får en individuell studieplan. Reningsborg stöttar ett antal ungdomar från Tynnered som läser på Framtidsspår.

 

 

TRYGGHETSVÄRD

Kommer inom kort.

 

 

IDROTT UTAN GRÄNSER

Kommer inom kort.

 

 

GÖTEBORGS HOCKEY CLUB

Kommer inom kort.